אזרחים למען חיילים בודדים - Civilians for Lone Soldiers

אזרחים למען חיילים בודדים - Civilians for Lone Soldiers

To give and get help for lone soldiers in all aspects of need

https://www.facebook.com/Civiliansforlonesoldiers/